Kandidaat bij de verkiezingen 13 oktober 2024

Wil je kandidaat zijn bij de verkiezingen van 13 oktober 2024? Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en via een kandidatenlijst worden voorgedragen.

Voorwaarden

De gewestelijke overheden organiseren de verkiezingen voor de gemeenteraden en de provincieraden. Lees meer over de voorwaarden.

Procedure

De lijsttrekker van een kandidatenlijst voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen dient tussen woensdag 4 september om 9 uur en zaterdag 14 september 2024 om 16 uur een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het:

  • gemeentelijk hoofdbureau (gemeenteraadsverkiezingen)
  • provinciedistrictshoofdbureau (provincieraadsverkiezingen)

De indiening gebeurt voor het eerst verplicht digitaal. De lijsttrekker kan eventuele bijlagen op papier (zoals ondersteunende handtekeningen van kiezers en aftredende raadsleden) overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau op zaterdag 14 september 2024 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur in het gemeentehuis (Cingel 7 - Vosselaar).

De webtoepassing voor de ondertekening van de voordrachtsakten en de formulieren zijn hier beschikbaar.

De toepassing laat toe om:

  • een lijst aan te maken
  • kandidaten toe te voegen
  • kandidaten hun kandidatuur digitaal te laten ondertekenen
  • digitale handtekeningen van aftredende raadsleden en kiezers te verzamelen ter ondersteuning van de lijst
  • getuigen voor het hoofdbureau op te geven
  • voordrachtsakten aan te maken, te ondertekenen en in te dienen

Meer info

Meer info vind je op Hoe kandidaat stellen | Vlaanderen.be

De helpdesk van het Agentschap Binnenlands Bestuur is tijdens de kantooruren bereikbaar op 02 553 63 70.

Externe links