Kapelletjes

Inhoud

Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw was Vosselaar een bekend bedevaartsoord.  De 15 kapelletjes die over de hele gemeente verspreid staan, zijn de stille getuigen van de Mariaverering.

Het oudste kapelletje staat in het Mariapark. De kapel werd gebouwd in 1925 om het stenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw onder te brengen dat sinds 1890 in openlucht stond.

De 15 kapelletjes leiden je naar alle hoeken van het dorp en vele mooie plekjes in de natuur. Het Kapellekenspad is dan ook één van de mooie wandelingen en fietstochten in Vosselaar.

Kapel aan den Berg

Onderaan de Konijnenberg hangt sinds 1953 een echte veldkapel ontworpen door Remi Lens.

Hier stond vroeger het huisje van Jos en Mie Driesen, beter gekend als Jos “Das”.
Achter deze plaats strekten, in de jaren ’30, de mastbossen zich breed uit.

Vik Wellens timmerde het kapelletje, Pol Geudens zorgde voor het zinken dak en de smid was Gladinez.

De tekst onderaan stemt tot nadenken.

“Geen leed was ooit zo erg dat niet aan dezen berg gelenigd werd voorwaar door O.L.V. van Vosselaar”

Boskapelleke

Als in 1933 dit kapelletje geplaatst wordt, staat het midden in de dennenbossen. De familie Van Roy-Mariën schenkt het uit dank om een genezing.

Architect Steenackers tekende het plan en aannemer Jan De Backker bouwde, samen met zijn zonen Stan en Sus, dit kapelletje.

Een Italiaan, die in Antwerpen woonde, heeft het miraculeuze Mariabeeldje zo goed als mogelijk gekopieerd en er verschillende afgietsels van gemaakt. Deze firma verdween en de vergulde beeldjes werden zeldzaam en erg duur.
Een van deze exemplaren staat in dit kapelletje.
Jarenlang was het de traditie om aan een pas getrouwd koppel zo'n beeldje als huwelijksgeschenk aan te bieden.

Het is vooral onder invloed van Dom Albertus Van Roy, benedictijn in de abdij van Affligem en broer van de schenker, dat dit kapelletje werd gebouwd. Hij schreef de tekst:

"Lieve Vrouw van Vosselaar. Bid voor ons die openbaar U vereren. Toon altijd dat gij onze Moeder zijt" Mei 1933

We zien vandaag nog zeven kogelsporen op de stenen rond het glazen deurtje. Een overblijfsel van een Duitse schietoefening tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kapel Kardinaal Cardijnlaan

Op de spits in de Kardinaal Cardijnlaan werd in 1996 het allerlaatste kapelletje opgetrokken.

Op zondag 19 mei 1996 zegende pastoor Verstrepen het kapelletje in.

Gust Druyts was nog niet helemaal klaar met de bouw, maar niemand van de 200 aanwezigen stoorde zich daaraan.

Kapel Ericalaan

Een kapelletje midden op het groene plein.
Op zaterdag 30 april 1983 werd dit kapelletje ingewijd door pastoor Hermans.
Gebouwd in 1983 naar een ontwerp van Pol De Laet.

Louis Van de Water en Jef Van Hoof zetten de schets om in een betonnen constructie

Kapel Heieinde

Een fijn onderhouden 'buurtkapelleke' onder de linde, getekend door Remi Lens (1944) en gekoesterd door de buurt.

Sjarel, Loet en de familie Schellekens waren de metsers.

Onderpastoor Remi Lens kwam het eindresultaat keuren en de pannen vielen niet in zijn gratie.

“Rood, niks van”, zwart moest het zijn.

Toen trok hij in zijn lange toog en wuivende witte haren naar het huisje van metser Sjarel van Emmeltjens en wees met strakke vinger en duidelijke stem: ”De diej… de diej..”

Sjarel kroop op zijn eigen dak en haalde de pannen van zijn dak eraf voor het kapelletje.

Onderpastoor Lens had gesproken en dat was toen het evangelie.

Kapel Kruisstraat

Hier pronkt een prachtige witte kapel onder de linden. Het werd ontworpen door architect Schellekens onder toezicht van Remi Lens. Het werd gebouwd in 1950 en wordt nog steeds buitengewoon verzorgd door de buurt.

Vooral Jaak Pak, Jaak Verheyen en Suske van Mie Spekke hebben het grootste gedeelte van deze kapel, na hun dagelijkse werkuren, gemetseld.

Vic Wellens en Fons De Roover zorgden voor het timmerwerk.

Kapel Breemsedijk

In 1956 stonden Karel Borgmans en Mit Jacobs (of beter gezegd: Sjarel van Kode en Mit van To Brouwers) een stukje grond af aan de elektriciteitsmaatschappij, voor de bouw van een cabine, op voorwaarde dat in de gevel een nis werd gebouwd.

Mit Jacobs trok naar ’t dorp en kocht bij De Backker een Mariabeeldje.

Remi Lens wijdde het even later in.

Op die manier kreeg de Breemsedijk in 1956 zijn eigen kapelletje.

Kapel Breem

Op een uithoek staat het betonnen boomkapelletje sinds 1951.

Het onderste gedeelte stelt een afgeknotte boom voor, naar een ontwerp van Fons Walbers.

Het beeldje werd gekocht door de familie Jacobs uit de Kruisstraat.

Langs de Antwerpsesteenweg, aan de Bareel, en aan het Hofeinde vinden we dezelfde modellen.

Kapel Raadsherenpark

In het park aan de Visbeek zien we een in 1996 gerestaureerd kapelletje.

Dit kapelletje staat er vermoedelijk van juist vóór de Tweede Wereldoorlog.

Het Raadsherenpark bestaat uit 6 hectare speelbos en 3 hectare natuurgebied op het grondgebied van Vosselaar maar is eigendom van de stad Turnhout.

Midden in het park staat het multifunctionele gebouw ‘Het Paradijs’ dat in 2012 volledig werd gerenoveerd.
In het park werd jaarlijks de vakantieschool georganiseerd.
Veel kinderen uit de regio hebben hier hun vakantie doorgebracht.

Kapel Molenstraat-Hoeven

Tegen de eikenboom voor de boerderij ‘Akkerveldhoeve’ hangt sinds 1977 een houten veldkapelletje.

Het oorspronkelijk beeldje is in 2017 vervangen door een beeldje van O.L.V. van Vosselaar en was ontworpen door Mevr. Van Der Heyden uit Turnhout en gemaakt door Sjarel Gijsbrechts.

“Akkerveldhoeve” is een sterk aangepaste en verbouwde hoeve, opklimmend tot het vierde kwart van de 19° eeuw tot het eerste kwart van de 20° eeuw.

Kapel Bergeneinde

Dit klein gehucht bezat reeds voor de Tweede Wereldoorlog een kapelletje. Het huidige dateert van 1985.

Op 29 april 1985 om 19.30u is het ingewijd.

“Op ’t Bergenend zet niemand enen voet, of zegt Maria, wees gegroet.” Zo konden we het jarenlang lezen, onderaan dit kapelletje.

Kapel Bareel

Sinds 1937 staat dit kapelletje verdoken opgesteld in de hoek van de eigendom ‘De Somer’ en geniet het te weinig belangstelling.

In 1978 werd het erg zeldzame witte beeldje gestolen en werd vervangen door een gekleurd beeldje.

Tijdens de Hollandse bezetting (1815 – 1830) stond hier een tolbareel, vandaar wellicht de naam van deze buurt: Den Bareel.

Kapel Hofeinde

In de schaduw van Het Hof, de vroegere pastorij, staat het beeld in een betonnen veldkapel.
Gemaakt in 1937 door Fons Walber en Louis Van Steenbergen.

Het Hofeinde ontleent zijn naam aan het domein Het Hof, eertijds de pastorij van Beerse en Vosselaar.

In 1776 werden de beide kerkelijke gemeenschappen gescheiden.

Kapel Beersebaan

Aan de ingang van de Lindendreef zien we een echte kapel, naar een ontwerp van Remi Lens.

Rond de jaren 1960 vonden de bewoners van de Beersebaan en omliggende straten dat ze het, inzake kapelletjes, niet erg hadden getroffen.

Onder impuls van Gerard Gladines  werd Joke Proost overhaald om een stukje grond af te staan voor de bouw van een kapelletje.

Voor Joke ging toen een heimelijke wens in vervulling en ze schonk het uitgelezen plekje met een vroom en gul hart.

Toen schoten die van de Beersebaan in actie, verzamelden geld en begonnen te graven, te metselen en te timmeren.

Bij de inwijding werd er een toespraak gehouden door pastoor Remi Lens (de ontwerper van dit kapelletje).

Kapel Mariapark

Dit is het oudste kapelletje, gebouwd in 1890 en verbouwd in 1925. Het huidige gebouw overkoepelt het oorspronkelijke kapelletje.

Volgens de legende werd hier omstreeks 1220 het miraculeuze beeld gevonden. Het groene Mariapark (1935) nodigt uit tot een kort bezoek.

Architect: Taeymans
Aannemer: Jan De Backker
Timmerwerk: Fik Potters
In 1927 werd het altaar gemetst en in 1943 de muurschildering van Remi Lens.