katten en zwerfkatten

Huiskatten

Sterilisatie/castratie verplicht

Om de populatie van zwerfkatten onder controle te houden, moet je je eigen huiskat steriliseren/castreren. Dit is wettelijk verplicht voor alle katten ouder dan 5 maanden, behalve katten van een erkende kweker.

Chippen en registreren

Alle katten moeten voor de leeftijd van 12 weken worden gechipt en geregistreerd worden als ze verhandeld worden. Onder verhandelen wordt ook het ‘gratis weggeven’ verstaan.

Voor jezelf en je kat is het goed dat ze gechipt en geregistreerd werd. Als ze verloren zou lopen, wordt ze sneller met jou herenigd.

Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het zijn katten die aan hun lot werden overgelaten of het gaat om nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren.

Waarom zwerfkatten aanpakken?

Een kattin kan twee maal per jaar jongen krijgen, met een gemiddelde van 4 katjes per worp. Zij kunnen na 6 maanden zelf ook jongeren krijgen. Aangezien een zwerfkat gemiddeld 4 tot 6 jaar oud wordt, kunnen zij op die tijd een 40-tal kleintjes voortbrengen die op hun beurt ook verder kweken. Dit leidt tot overpopulatie.

Wat kan je doen om overlast aan zwerfkatten te beperken?

  • Indien je zelf een kat hebt, zorg er dan voor dat ze onvruchtbaar gemaakt is. Veel zwerfkatten krijgen nakomelingen van gewone huiskatten.
  • Zorg dat je eigen kat een identificatie draagt. Zo kan ze weer teruggebracht worden wanneer ze gevonden wordt en is de kans kleiner dat ze verwildert.
  • Voeder zwerfkatten niet. Deze dieren blijven anders terugkomen.

Ik heb een zwerfkat gevonden. Wat nu?

Heb je een zwerfkat of zwerfkitten gezien? Raak hen niet aan, ook kittens niet. Meld dit zo snel mogelijk aan de milieudienst. Hoe jonger een kitten, hoe meer kans om deze sociaal genoeg te maken voor een warme thuis.  

Wie vangt de zwerfkatten?

Lokaal bestuur Vosselaar werkt hiervoor samen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers vangen de zwerfkatten en brengen hen naar de dierenarts voor sterilisatie of castratie en zij krijgen een knipje in hun oor voor de herkenbaarheid.

Wat gebeurt er nadien met zwerfkatten?

Katten en kittens die sociaal genoeg zijn voor adoptie, gaan naar Poezemoeders Turnhout vzw. Zij nemen hen tijdelijk op in een opvanggezin en zoeken een nieuwe thuis.

Indien de kat of kitten niet sociaal genoeg zijn, wordt zij terug uitgezet in de vertrouwde omgeving.

Vrijwilligers gezocht

Heb jij een hart voor katten? Heb je een beetje tijd vrij en wil je deze zinvol besteden? Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het vangen van zwerfkatten. Heb je hiervoor interesse en wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met de milieudienst