KGA - klein gevaarlijk afval

KGA kan je binnenbrengen op het recyclagepark of bij de wijkinzameling. Ophaaldata vind je op de ophaalkalender (rode dagen). Standplaatsen kan je je terugvinden in het Gemeentelijk infoblad, Vossestreken.

  • toegelaten: brandstoffen, vetten, batterijen, cosmetica, inkten, lampen, laboratorium afval, auto-vloeistoffen, verfresten, fotografische producten, insecticides, pesticides en herbiciden, de lege verpakking van al deze producten
  • niet toegelaten: gasflessen, medicijnen (afgeven bij apotheker)