klachten

We doen ons best om iedereen zo klantvriendelijk, zo correct en zo vlot mogelijk te behandelen. Maar ben je om een of andere reden toch niet tevreden over de dienstverlening van lokaal bestuur Vosselaar, dan kan je een klacht indienen.

Omdat we van klachten kunnen leren en onze dienstverlening voortdurend willen verbeteren, beschikken we over een reglement om zo gericht mogelijk met klachten om te gaan.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van duidelijke ontevredenheid over de dienstverlening van ons lokaal bestuur. Dit kan gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), de manier waarop een reglement werd toegepast (of niet toegepast).

Wat is geen klacht?

  • Meldingen. In geval van een melding, signaleert de burger een bepaald probleem in het functioneren van de overheid. Bijvoorbeeld: een eerste melding van een defect aan het wegdek, van foutieve gegevens in een publicatie, van een sluikstort, … Klik hier door naar het online meldingsloket. 
  • Suggesties. In geval van een suggestie, doet de burger een voorstel tot verbetering van de werking. Bijvoorbeeld: suggestie voor meer groen op een plein, ... Klik hier voor je online suggestie
  • Vragen naar informatie. In geval van een vraag naar informatie, antwoordt de ambtenaar op een snelle en correcte wijze of hij/zij verwijst jou door. Klik hier om je vraag te stellen. 
  • Beleidsklachten. Hieronder worden verstaan: algemene klachten over regelgeving, over het al dan niet gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of beleidsverklaringen. Bijvoorbeeld: suggestie voor de bouw van een zwembad, klacht over te veel belastingen.
  • Beroepen en bezwaren. Zij worden volgens eigen, geijkte procedures behandeld. Bijvoorbeeld: bezwaren in het kader van een openbaar onderzoek.

Hoe kan je een klacht indienen?

Klachten kan je enkel schriftelijk indienen:

  • via e-mail : communicatie@vosselaar.be 
    per brief : Lokaal bestuur Vosselaar - dienst communicatie - Cingel 7 - 2350 Vosselaar 

Vermeld minstens je naam en adres (anonieme klachten worden niet behandeld) en omschrijf de klacht.

Het klachtenreglement vind je onderaan bij downloads.