Koninklijke Toneelkring Veredeling

Amateur toneelgezelschap voor jong en oud

Al 70 jaar brengt Veredeling toneel op de planken. 3 producties per jaar zetten onze leden hun beste beentje voor om het publiek tlekens weer een aangename avond te bezorgen.

Wil je meer weten over onze vereniging? Kijk dan op onze website www.veredeling.be

Helpende handen, acteurs/actrices, ereleden, sponsors... kunnen zich steeds melden .