Koopkracht

Koopkracht is in 2007 begonnen om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van overconsumptie en overkreditering. De OCMW's van Stadsregio (Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar) merkten dat meer en meer jongeren in de problemen kwamen door impulsaankopen, dure aankopen, aankoop op afbetaling, … . Eén van de oorzaken hiervan zijn onrealistische verwachtingen en weinig besef van de waarde van geld, de dagelijkse onkosten, weerkerende kosten, energieuitgaven, … . 

Daarom hebben de 4 OCMW's de handen in elkaar geslagen om voor deze jongeren een interactieve beurs te maken waar ze worden geconfronteerd met de gevaren en valkuilen van overconsumptie.

Deze beurs valt in de smaak valt bij de jongeren en hun leerkrachten. De inschrijvingen zitten iedere editie weer snel vol. 

De doelgroep zijn leerlingen uit de derde graad van het middelbaar. In klasverband bezoeken zij de tentoonstelling. De toegang is gratis. 

De tentoonstelling wordt om de 2 jaar georganiseerd in het voorjaar. We nodigen telkens de leerkrachten uit die ons eerder bezochten. Indien je graag meer info wil of zelf ook graag een uitnodiging ontvangt om ons met je klas te bezoeken, neem dan zeker contact op.