managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.

Het managementteam bestaat uit de decretale graden, de burgemeester met raadgevende stem, de stafmedewerker, het diensthoofd welzijn, het diensthoofd technische dienst, het diensthoofd vrije tijd, het diensthoofd info & burger. 

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van lokaal bestuur Vosselaar bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. 

Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.

Samenstelling