mantelzorg

Ben jij een mantelzorger?

Vele mensen beseffen niet dat ze mantelzorger zijn of een mantelzorger(s) hebben. Ben/heb jij een mantelzorger? Doe de test! Zie onderaan bij downloads. De uitslag van de test is positief ? Je bent een mantelzorger! Weet, er is hulp en ondersteuning voor jou.

Mantelzorgcafé "De Vier Wegen"

Regelmatig worden in Vosselaar, Turnhout, Beerse, ... "Mantelzorgcafés" georganiseerd waar je vrijblijvend naar toe kan gaan. Je kan er terecht voor een babbel met andere mantelzorgers of je krijgt er informatie over een specifiek onderwerp. 

“Het volgend Mantelzorgcafé vindt plaats in Oud-Turnhout, Lokaal Dienstencentrum Eigenaard, Koning Boudewijnlaan 80,  op woensdag 28 september om 19.00 uur. Tijdens dit café wordt de documentaire “Tussen ons : over leven met een verslaving” getoond. “Tussen ons” vertelt het aangrijpende verhaal van 3 ouder-kind duo’s die verbonden zijn door eenzelfde strijd om hun geliefde zoon, dochter, moeder of vader te blijven steunen. Hoe onvoorwaardelijk is de liefde wanneer een verslaving lonkt?  Een strijd tussen liefde en verslaving.

In de nabespreking van deze documentaire wordt stilgestaan bij de impact van een middelenprobleem op de naaste omgeving, wat je kan doen als je bezorgd bent om iemand en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Deze avond wordt begeleid door preventiewerkers van het Team Verslavingszorg van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen.

Vragen of inschrijvingen : 014 46 22 44 of eigenaard.be. Kijk op www.mantelzorghub.be voor alle informatie.

“Gezellig onder mantelzorgers zijn, dat doet deugd”.

Vragen? Bel naar het Thuis-en Ouderenzorgteam 014 60 08 56.

Steun voor mantelzorgers

Je vindt informatie over financiële tegemoetkomingen, psychologische ondersteuning en ontmoetingsmomenten bij:

Eerste Hulp bij Dementie

Steunpunt Mantelzorg stelt een nieuwe publicatie voor : Eerste Hulp Bij Dementie.

Dit interactief schrijf-, denk-, en doeboekje ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het boekje vind je tips, verhalen, specifieke voorbeelden en eenvoudige oefeningen die antwoorden trachten te geven op tal van vragen omtrent het omgaan met dementie in het dagelijks leven. Het boekje werd ontwikkeld i.s.m. Coponcho en is afgetoetst bij mantelzorgers en het Expertisecentrum Dementie. 

Voor mantelzorgers en personen met dementie is het boekje gratis. Het boekje bestellen kan rechtstreeks bij het steunpunt Mantelzorg :  078 77 77 97 of info@steunpuntmantelzorg.be .

Je kan het ook aanvragen bij de sociale dienst van het lokaal bestuur Vosselaar: 014 60 08 56 of sociale.dienst@vosselaar.be.

Er  wordt dan afgesproken wanneer je het boekje kan komen ophalen.