meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt.

Binnen lokaal bestuur Vosselaar wordt vanaf 13 december 2022 een klokkenluidersregeling voor de medewerkers van lokaal bestuur Vosselaar ingevoerd.

De algemeen directeur neemt de rol als eerste aanspreekpunt op.

Het Bestuursdecreet regelt hoe je als melder een melding kan doen. Je kan je melding schriftelijk (via mail of via brief), telefonisch of fysiek richten aan de algemeen directeur.

1. Schriftelijke melding via brief of e-mail

De melding kan gestuurd worden naar het e-mailadres klokkenluider@vosselaar.be. Mails in dit postvak worden enkel gelezen door de algemeen directeur.

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Lokaal Bestuur Vosselaar – tav de algemeen directeur

Cingel 7

2350 Vosselaar

De brief wordt niet door het secretariaat geopend (dus evenmin ingescand), maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd.

2. Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen - 014 60 08 21.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

3. Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.