milieueffectenrapport MER

Een MER is de afkorting voor een milieueffectrapportage'. Dit is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Momenteel is er voor lokaal bestuur Vosselaar geen MER.