milieuraad

De gemeentelijke milieuraad debatteert over de verschillende aspecten van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De raad levert advies aan het college van burgemeester en schepenen over het behoud, het herstel en de verbetering van het leefmilieu, het landschap en de natuur in de gemeente.

De leden van milieuraad denken ook na over manieren om inwoners bewust te maken van de noodzaak om de kwaliteit van het milieu te waarborgen en de natuur te bevorderen. Dit met als doel de inwoners ertoe aanzetten op een duurzame manier met grondstoffen en de natuur om te springen.

De verslagen van de milieuraad lees je hier.

Samenstelling

 • Inge Van Goubergen VOLK*

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  GSM
  0471 42 07 05
  inge.vangoubergen@vosselaar.be

  Functies

  eerste schepen: Ruimtelijke ordening, Buitenschoolse kinderopvang, Milieu en duurzaamheid, Lokale economie en Intergemeentelijke samenwerking
 • Beyens Jelle

  Functies

  milieuambtenaar
 • Sam Schramme

  Functies

  voorzitter
 • Johan Camps

  Functies

  ondervoorzitter
 • Els Dhaenens

  Functies

  secretaris
 • Chris Schoenmakers

  Functies

  lid
 • Daniël Walbers

  Functies

  lid
 • Dirk Van Looveren

  Functies

  lid
 • Frans Van Reusel

  Functies

  lid
 • Jan Dheedene

  Functies

  lid
 • Luc Van der Eycken

  Functies

  lid
 • Marie-Paule Raeves

  Functies

  lid
 • Paul Prinsen

  Functies

  lid
 • Sofie Smets

  Functies

  lid
 • Bob Van Loon

  Functies

  waarnemer
 • Flor Dierckx

  Functies

  waarnemer
 • Guido Driesen

  Functies

  waarnemer
 • Jan Peeraer

  Functies

  waarnemer
 • Johan Quatacker

  Functies

  waarnemer
 • Jos Vermeiren

  Functies

  waarnemer
 • Patrick Engels

  Functies

  waarnemer
 • Paul Heyns

  Functies

  waarnemer
 • Wouter Vochten

  Functies

  waarnemer