Plan-MER over sectorale voorwaarden voor windturbines

Om de mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Waar kan je de kennisgevingsnota inkijken?

 1. Online
  Download de kennisgevingsnota
  pdf bestandKennisgevingsnota-Frans (1.26 MB)
 2. Bij de gemeente - dienst milieu - hiervoor maak je een afspraak via milieu@vosselaar.be 
 3. Bij het Departement Omgeving - hiervoor maak je  een afspraak via bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Je kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
Gepubliceerd opwoensdag 29 dec 2021 om 10:46