OKRA OL Vrouw

Okra, het vroegere KBG, is een socio - culturele vereniging van christelijke origine. Naast ontspanning en vrijetijdsbesteding biedt Okra ook vormings- en cultuur verrijkend bijeenkomsten aan.
Okra is een ledenbeweging van op rust of gepensioneerde arbeiders, bedienden, kaderleden enz.... 55 + 'rs vragen onze extra aandacht. Wil je mensen ontmoeten of samen deelnemen aan feesten en activiteiten dit kan allemaal . op onze website vind je alle informatie.

Iedereen is van harte welkom!