Onze-Lieve-Vrouwkerk

Inhoud

Deze neogotische kerk werd in 1877 gebouwd naar een ontwerp van Pieter Jozef Taeymans. De oude kerktoren bleef behouden en dateert van 1430. De kerk alsook het orgel zijn in 1975 erkend als beschermd monument.

In de kerk vinden we het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw, gekapt uit perelaar en daarna verguld. Het beeld werd, volgens de legende, gevonden omstreeks 1220 en wordt al vele honderden jaren vereerd door de bevolking van Vosselaar en bedevaarders uit de omgeving. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat het beeld dateert uit de 13de eeuw.  Ook nu nog komen devote vereerders de hulp vragen van de “Troosteres der Bedrukten”.  De Mariaverering is in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk teruggelopen, maar bleef wel leven in de vele wijkkapelletjes.  Links naast de ingang van de Onze-Lieve-Vrouwkerk vind je de gedenksteen van Adriaen Ghys. In de kerk bevindt zich het gerestaureerde Jacobus Verbueckenorgel van 1739.  Uniek in dit orgel is de Voix Humaine 8v, het is het enig exemplaar dat bewaard bleef.  Meer informatie hierover op de website van Orgelcomité Vosselaar. De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw werd vooral bekend door de belangstelling en betrokkenheid van Maria van Hongarije. Zij stimuleerde onder andere de komst van bedevaarders uit Turnhout.  Het belang van Vosselaar is ook af te leiden uit het feit dat ze vermeld wordt in de ‘Brabantia Mariana’ van Wichmans (1632) en in de ‘Diva Virgo Candida’ van Gerardus Van Herdegom (1650).