onze werking

Bestuur

De seniorenraad dient de adviezen in, kiest het dagelijks bestuur en stelt de werkgroepen (teams) samen.

Dagelijks Bestuur

Binnen de seniorenraad neemt het dagelijks bestuur de coördinatie en de werking van de teams op zich. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Teams (werkgroepen)

Elk team werkt rond de opdrachten van de seniorenraad en bereidt het advies voor dat het voorlegt aan het dagelijks bestuur voor agendering en goedkeuring door de seniorenraad.

  • Team Gezondheid en Zorg: Flor Dierckx 
  • Team Mobiliteit, Wonen en Veiligheid: Fons Janssen
  • Team Communicatie en Informatie: Rudi Van Roy

Elk team heeft een teamleider die te contacteren is via seniorenraad@vosselaar.be

In functie van de actualiteit en noodzaak kunnen deze teams worden uitgebreid of opgesplitst.

Telefoonnummer Seniorenraad: tel 014 60 08 56