Openbaar onderzoek voor windturbines

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.

Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 inkijken:

  • Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines 
  • U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02-553.83.79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Meer info vindt u op  www.omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

Gepubliceerd opdonderdag 3 nov 2022 om 09:20