Ophokplicht voor pluimvee vanaf 15 november

Vanaf maandag 15 november 2021 worden er aantal preventieve maatregelen van kracht om de verdere verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.
Heel concreet gaat het dan om de volgende maatregelen:
  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.
De maatregelen komen er na de vaststelling van het vogelgriepvirus bij een wilde gans in Schilde.
 
Meer info op http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-11-12.asp
Gepubliceerd opmaandag 15 nov 2021 om 10:06