ik wil een Kadoobon aankopen

De Vosselaarse Kadoobon kan je digitaal aankopen via het e-loket (klik hier) of aan het onthaal van vrijetijdshuis de Moer - Sint Jozefstraat 45 .

De bon heeft een waarde van 10 euro.

Deze bon is 1 jaar geldig na uitgiftedatum en in te ruilen bij de deelnemende handelaars. Klik hier voor de lijst met deelnemende handelaars.

Deze Kadoobons hebben een geldigheid van 1 jaar (12 maanden), te tellen vanaf uitgiftedatum, ingevuld door de uitreiker en vermeld linksonder op de bon.

 
De Vosselaarse Kadoobon

De Vosselaarse Kadoobon werd in 2012 in het leven geroepen door  Unizo Vosselaar met steun van lokaal bestuur Vosselaar. Ondertussen werd de bon overgedragen aan Ondernemend Vosselaar vzw, zij zijn nu de beheerders van deze bon. 

Doel van de bon is om de lokale economie te steunen door consumenten aan te zetten om in eigen dorp te kopen.