participatie

Het lokaal bestuur van Vosselaar neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers en van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

Aan de hand van onder meer systematische overlegmomenten met bv. adviesraden wenst het bestuur in te zetten op participatie.