pedagogische visie

Kinderopvang is vrije tijd. Vrije keuze staat centraal. De kinderen kiezen zelf met wie en wat ze willen spelen. Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en tijdens vakanties worden er begeleide activiteiten voorzien (bvb knutselen, actief spel, koken, ...). Kinderen kiezen of ze willen meedoen of liever vrij spelen.

De kinderclub wil een opvang zijn waar

  • aandacht is voor huiselijkheid, warmte, geborgenheid, veiligheid en rust
  • het aanbod creativiteit en avontuur bij kinderen stimuleert
  • het kind kansen krijgt om te ontdekken en te groeien
  • een kind zichzelf kan zijn. 
  • waar kinderen voelen dat ze er bij horen
  • met respect voor elkaar
  • ouders de eerste opvoeder zijn van hun kind(eren). De opvang is een partner in de opvoeding. Een vertrouwensband met het gezin is cruciaal.
  • aandacht besteed wordt aan veiligheid en gezondheid.