Pin- en pukcode

nieuwe codes aanvragen

maak een afspraak

Inhoud

Met de elektronische identiteitskaart kan je een document digitaal ondertekenen. Om misbruik te vermijden is de eID, net zoals een bankkaart, beveiligd met een PIN-code.

Heb je 3x de foutieve PIN-code ingegeven? Dan is je elektronische kaart geblokkeerd. Je moet deze dan laten deblokkeren met je PUK-code, bij de dienst burgerzaken, na afspraak

Als je je PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en je de codebrief die bij je eID hoort niet meer in je bezit hebt, kan je een nieuwe code aanvragen.

Procedure

Je kan de nieuwe pin- en pukcode op verschillende manieren aanvragen:

  • via het e-loket
  • per mail (vermeld zeker je rijksregisternummer)

De codes komen binnen twee à drie weken toe bij de dienst burgerzaken.

Van zodra de codes zijn toegekomen, zal je verwittigd worden.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 5 euro.

Digitaal loket