preventie

Sinds 2021 zetten we via een intergemeentelijke preventiewerker – Elly Van Nijen (CGG Kempen) – en ondersteuning vanuit Logo Kempen in op het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het verminderen van het alcohol-, tabak- en druggebruik bij onze inwoners.

Via een jaarlijks actieplan wordt aan bovenstaande thema’s gewerkt.

Projecten 2024

  • Rookvrij maken van verschillende terreinen (sportterreinen, speelpleintjes, zorginstellingen) in het kader van de veranderende wetgeving in 2025.
  • Ondersteuning van scholen en jeugdverenigingen bij het uitwerken van een alcohol- en drugsbeleid
  • Kempen 0.0% - Tournée Minérale in een Kempens jasje 
  • Sensibiliseringsactie in het kader van de problematiek rond vapen
  • Acties om het taboe rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken
  • Acties naar aanleiding van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid
  • Organisatie van workshops om het algemeen welzijn te verbeteren
  • Organisatie van webinars in verband met tabak, alcohol, drugs en gamen voor ouders van jongeren tussen 10-15 jaar

Contactpersoon:

Elly Van Nijen – intergemeentelijke preventiewerker CGG Kempen

Dorp 30 – 2360 Oud-Turnhout

0484 360 818

ellyvannijen@cggkempen.be