zorg-informatie-netwerk

Het zorg-informatie-netwerk (ZIN) van Vosselaar biedt advies, informatie, ondersteuning en coördinatie aan alle zorg- en hulpverleners van Vosselaar. Patiënten die zorg en ondersteuning krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners (huisarts, thuisverpleging, kinesist, dienst thuiszorg, logopedist, psycholoog ... ).

Het doel van ZIN Vosselaar (zorg-informatie-netwerk) is om alle zorg- en hulpverleners van Vosselaar samen te brengen, om ervaringen uit te wisselen, om elkaar te leren kennen, ... om zo elkaars werking te leren kennen. Op deze manier wordt de zorg en hulpverlening voor de inwoner beter op elkaar afgestemd. 

Activiteiten van het zorg-informatie-netwerk van Vosselaar :

  • Jaarlijkse bijeenkomst sociale dienst en verantwoordelijke gezondheidsraad met de huisartsen van Vosselaar: bespreking rond stand van zaken projecten, problemen waar we op stoten, evaluatie samenwerking…
  • Jaarlijkse bijeenkomst sociale dienst en verantwoordelijke gezondheidsraad met de thuisverpleging in Vosselaar: idem als met de huisartsen.
  • Jaarlijkse bijeenkomst alle zorgverleners in Vosselaar: idem als hierboven + uitwisseling goede praktijken + werken rond een thema met spreker. Bv dementie, eenzaamheid…

Gezocht contactgegevens van zorg- en hulpverleners in Vosselaar 

  • Lokaal bestuur Vosselaar beheert een lijst met de contactgegevens van alle zorg- en hulpverleners die wonen in Vosselaar of in Vosselaar actief zijn. 
  • Ben je nog niet opgenomen in deze lijst? Stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar secretariaat@vosselaar.be  

Meer info? 

Het ZIN Vosselaar is een pilootproject van ELZ Kempenland, maar wordt sinds begin 2024 volledig gecoördineerd door lokaal bestuur Vosselaar. 

De geschiedenis over het ZIN, dat ontstaan is vanuit een pilootproject van de Eerstelijnszone Kempenland vind je hier: https://elzkempenland.be/opdrachten/ZorgInformatieNetwerken/algemeen/

En specifiek voor Vosselaar: https://elzkempenland.be/opdrachten/ZorgInformatieNetwerken/algemeen/zinvosselaar.html

Wens je meer info over de werking van ZIN Vosselaar? Neem dan contact op met lokaal bestuur Vosselaar: Kristin Damen - diensthoofd welzijn - 014 600 851 - kristin.damen@vosselaar.be