Sportregio Noorderkempen

De sportregiowerking is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen 12 gemeenten: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar, Sport Vlaanderen, het ISB [Instituut voor Sportbeheer] en MOEV.

Wat doet de sportregio?

 • sportactiviteiten promoten voor doelgroepen die op gemeentelijk niveau minder gemakkelijk bereikbaar zijn (bv. G-sporters);
 • vormingsinitiatieven organiseren;
 • overlegmomenten organiseren op uitvoerend (sportdiensten), adviserend (sportraden) en beleidsniveau (schepenen van sport);
 • G-sport coördineren en ondersteunen;
 • masterplan bovenlokale sportinfrastructuur opmaken;
 • ondersteuningsbeleid sportclubs regionaal afstemmen.

Samenstelling

De 12 gemeenten van Sportregio Noorderkempen zijn:

 • Arendonk
 • Baarle-Hertog
 • Beerse
 • Hoogstraten
 • Lille
 • Malle
 • Merksplas
 • Oud-Turnhout
 • Ravels
 • Rijkevorsel
 • Turnhout
 • Vosselaar

www.sportregionoorderkempen.be