Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Inhoud

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstal begeleiden. De huurachterstal moet minstens tweemaal de huurprijs en maximaal zesmaal de huurprijs bedragen.

Procedure

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Hulp?

De sociale dienst weet dat een financieel probleem meestal nooit alleen komt en dat er vaak nog andere rekeningen zijn waar een achterstal is.

Daarom is het belangrijk om samen met jou een oplossing te zoeken voor alle financiële zorgen. Daarom dat we deze steun meestal koppelen aan het traject budgetbeheer en/of schuldbemiddeling.

Blijf niet zitten met je financiële zorgen maar maak een afspraak met de sociale dienst.