retributies

Een retributie is een vergoeding van een dienst die door het lokaal bestuur wordt verstrekt. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

De opbrengst van de retributies wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van het lokaal bestuur te financieren, bv. onderhoud infrastructuur, administratieve en technische dienstverlening, personeelskosten, ... Retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.

De retributies van lokaal bestuur Vosselaar vind je terug in de lijst retributies en belastingen, klik hier.