Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

Inhoud

Als u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • het moet gaan om een bedrijfsruimte die op de gewestelijke inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten stond;
  • de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte wordt gesloopt en vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.

Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure

U kunt de vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier en versturen:

Kostprijs

Vrijstelling

Als u de vrijstelling geniet, dan moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat het onroerend goed niet meer voorkomt in de hierboven vermelde inventaris.

Het bedrag van vrijstelling wordt beperkt tot:

  • 1.000 euro per nieuwe woning
  • tot 4.000 euro voor een nieuwe bedrijfsruimte.