Gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied

Inhoud

Als u een deel van handelspand tot woning(en) verbouwt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten voor de delen die als woning zullen worden gebruikt. Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Voorwaarden

  • in het onroerend goed waarvoor u de vrijstelling vraagt, moet minstens de benedenverdieping gebruikt blijven worden voor een kleinhandelsactiviteit;
  • het onroerend goed ligt in een kernwinkelgebied;
  • in het onroerend goed worden een of meerdere verdiepingen boven de benedenverdieping verbouwd tot een of meerdere woningen;
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning); als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat de verbouwingswerken niet vergunningsplichtig zijn;
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn.

Procedure

U kunt de vrijstelling op voorhand aanvragen of via een bezwaar als u al een aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen. U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier.

Kostprijs

Vrijstelling

Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen op het gedeelte dat gebruikt wordt als woning voor een periode van 5 aanslagjaren. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Uitzonderingen

Vrije beroepen (geneesheer, advocaat, notaris,...) komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.