tarieven

Voor en na schooltijd

0,81 euro per begonnen half uur

Woensdagnamiddag

Het voordeligste tarief wordt toegepast (per begonnen half uur of dagdeel).

Vakantie- en schoolvrije dagen

 • Verblijf van minder dan 3 uur: 4 euro
 • Verblijf tussen 3 uur en 6 uur (halve dag): 6 euro
 • Verblijf langer dan 6 uur (hele dag): 11 euro

Wanneer er meerdere kinderen van eenzelfde gezin worden opgevangen op eenzelfde moment, wordt er een korting van 25% aangerekend op de totale ouderbijdrage.

Sociaal tarief

Ouders die in het bezit zijn van een UiTpas met kansentarief, wordt een sociaal tarief aangerekend. Er wordt 50% korting aangerekend op bovenstaande tarieven.

Meer informatie over de UiTpas met kansentarief vind je hier. Voor de aanvraag ervan kan je terecht bij de sociale dienst. 

Toeslagen

Indien de afspraken rond het tijdig aanvragen en annuleren van opvang niet gevolgd worden, wordt een toeslag aangerekend.

 • Jokers: er worden 4 jokers toegekend per jaar per kind. Deze jokers worden automatisch ingezet bij een laattijdige of nagelaten afmelding of een laattijdige of nagelaten inschrijving. 
  • Wanneer je een keertje vroeger of later komt dan het opgegeven uur, wordt geen joker ingezet.
 • In geval van overmacht, worden geen toeslagen of jokers aangerekend. Wij vragen wel steeds een attest als bewijs. 
  • Een doktersattest van het kind, broer/zus, ouders
  • Een attest van de werkgever dat staaft waarom je niet tijdig kan afmelden (bv. weersomstandigheden).
 • Schooljaar:
  • Bij een afmelding na de inschrijftermijn (23.59 uur de dag voordien), wordt aangerekend wat je gereserveerd hebt.
  • Komt jouw kind naar de opvang zonder in te schrijven? Er wordt een toeslag van 3 euro aangerekend boven op het normale tarief.
 •  Vakantiedagen:
  • Bij een afmelding na de reservatieperiode, wordt een vast tarief van 3 euro per dag per kind aangerekend.
  • Indien je niet afmeldt, wordt de gevraagde opvang aangerekend.
  • Jouw kind kan niet komen zonder dat je een plaatsje hebt gereserveerd. In noodsituaties kan een uitzondering gemaakt worden. Dit kan enkel na overleg met de coördinator. Indien van toepassing, wordt er een toeslag van 25 euro aangerekend boven op het gewone tarief.
 • Te laat ophalen (na sluitingstijd): er wordt een toeslag aangerekend van 5 euro per begonnen half uur per kind, met een buffer van 5 minuten.