klachten en hinder

Heb je last van geluidhinder, geurhinder, afval stoken, hondenpoep, sluikstort, illegaal stoken,... neem dan contact op met de milieudienst.

Buiten de kantooruren neem je contact op met de lokale politiepost, tel. 014 61 23 73. Dit nummer schakelt indien nodig automatisch door naar de permanentiedienst van de politiezone, of met de milieupolitie, tel. 014 40 80 85.

Bij milieu hinder zoals geluidhinder, geurhinder, afval stoken, hondenpoep, sluikstort, illegaal stoken,... kan je contact opnemen met de milieudienst. Buiten de kantooruren neem je contact op met de lokale politiepost, tel. 014 61 23 73. Dit nummer schakelt indien nodig automatisch door naar de permanentiedienst van de politiezone, of met de milieupolitie, tel. 014 40 80 85.

Meer info kan je hier terugvinden.