riolering

Binnen de gemeente Vosselaar staat Fluvius in voor het beheer en onderhoud van het rioleringsnetwerk.

Storingen

Zit je rioleringsafvoer verstopt? Belangrijk om weten is waar het probleem zich precies voordoet: op het rioleringsnet in de straat of op je privédomein.
Bij een verstopping of verzakking op je privédomein sta je zelf in voor de herstelling.
In het andere geval neem je contact op met Fluvius op het storingsnummer 078 35 35 00 (24/7 - zonaal tarief).

Nieuwe aansluitingen en keuringen

Wil je graag een nieuwe aansluiting voor riolering aanvragen? Of je bestaande aansluiting verplaatsen of afsluiten, een bijkomende aansluiting aanvragen of een gracht laten inbuizen? Dan kan je dit online aanvragen via de website van Fluvius.

Gescheiden rioleringen

Binnen onze gemeente worden stelselmatig bestaande rioleringen vernieuwd naar een gescheiden stelsel. Bij een dergelijk gescheiden rioleringsstelsel wordt het regenwater afgevoerd naar een beek of waterloop, het overige afvalwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsstation. Met een dergelijk systeem wil men een efficiënt waterbeheer bekomen waarbij het regenwater op een natuurlijke manier in de ondergrond kan doordringen om de overige rioleringen te ontlasten. Dit komt bovendien de algemene waterkwaliteit ten goede. 

In Vosselaar werden zo al diverse rioleringsprojecten gerealiseerd.

Wanneer gescheiden rioleringen in je straat worden aangelegd is echter wettelijk verplicht om het regenwater van het afvalwater te scheiden. Daarom is het aangewezen om hiermee alvast rekening te houden indien je werken zou willen uitvoeren in of rond je huis. Zo kan je bijkomende werken in de toekomst vermijden.

Op de site van Vlario vind je meer informatie over gescheiden rioleringen: www.vlario.be