woonomgevingsplan

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2018 het gemeentelijk woonomgevingsplan goed.

De Raad van State heeft deze gemeenteraadsbeslissing vernietigd op 2 maart 2021.