Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

  • je kan jezelf moeilijk verplaatsen.
  • je hebt een beperkt inkomen.
  • je hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

Je wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraag je ten laatste 48 uur vooraf aan.

Bedrag

Het lidmaatschap voor de Minder Mobielen Centrale bedraagt 12 euro voor alleenstaande en 18 euro per koppel.

Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt 0,37 euro/km, met een minimum van 2,5 euro per rit. De wachtvergoeding (vanaf 30 minuten wachttijd) bedraagt 1,25 euro per 30 minuten.

Wens je gebruik te maken van de "minder mobielen centrale"? Neem dan contact op met de dienst thuis- en ouderenzorg. We onderzoeken eerst of je in aanmerking komt om hiervan gebruik te maken.

Inhoud

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U hebt een beperkt inkomen.
  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.