een afspraak maken

Je wil een afspraak maken?

Bij volgende diensten kan je online een afspraak maken

Loket burgerzaken : ID, rijbewijzen, attesten, adreswijziging ...

Loket burgerlijke stand  : huwelijk, geboorte, nationaliteit, ...

Loket niet - Belgen  : inschrijving, verblijfskaarten, ...

Loket omgeving : stedenbouw/ruimtelijke ordening

Loket milieu : mooimakers (zwerfvuilvrijwilliger), openbaar onderzoek,...

Staat de dienst waarmee je een afspraak wil maken er niet tussen?

Stuur dan een e-mail naar gemeente@vosselaar.be