projectsubsidies

Met het subsidiereglement 'projectsubsidies' stimuleert en ondersteunt lokaal bestuur Vosselaar projecten van verenigingen en (groepen) inwoners die, zonder persoonlijk winstbejag, een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven van Vosselaar.

Je vindt de voorwaarden voor projectsubsidies in het reglement bij downloads. 

Je kan projectsubsidies aanvragen via het e-loket.