rechten en plichten van een vrijwilliger

Wat is vrijwilligerswerk?

Volgens de officiële definitie kunnen we vrijwilligerswerk omschrijven als mensen die uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie geven.

Activiteiten in privé-verband of buiten een organisatie worden dus niet gezien als vrijwilligerswerk.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/wat-is-vrijwilligerswerk/

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligen mag pas als je vijftien jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Zo niet, moet je wachten tot je 16 bent. Als je inwoner bent van een land in de Europese Unie, en met een verblijfsvergunning, zijn er geen bijkomende voorwaarde.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/wie-mag-vrijwilligen/

Kennisbank

Hier is de belangrijke wetgeving opgesomd. Daarbuiten geeft deze nog enkele interessante weetje in verband met het vrijwilligerswerk.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/category/kennisbank/

Kostenvergoeding

Je mag voor een dag maximum 35,41 euro per dag ontvangen. Per jaar mag het ontvangen bedrag niet boven de 1416,16 euro zijn.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/de-forfaitaire-kostenvergoeding/

Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/vzws/vrijwilligers

Wanneer ben ik verzekerd?

De organisatie heeft de mogelijkheid om per jaar 1000 vrijwilligersuren kan verzekeren. Deze verzekering omvat alle activiteiten waarbij de vrijwilliger betrokken is tijdens het uitvoeren van de taak.

Een uitzondering hierop zijn gevaarlijk sporten of zware verbouwingswerken.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/wat-is-er-verzekerd/

Privacy & GDPR

Sinds 25 mei 2018 is GDPR, de General Data Protection Regulation, in werking getreden. Ook (vrijwilligers)organisaties moeten deze regels volgen. In onderstaande link kunt u 10 tips vinden hoe u deze best kan naleven zoals bijvoorbeeld het omgaan met gegevens.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gdpr-10-tips-om-de-privacy-van-je-vrijwilligers-te-respecteren/

Verzekeringen

Wanneer een vrijwilliger een fout maakt met schade, zal de organisatie hiervoor in de meeste gevallen verantwoordelijk voor zijn. Belangrijk hierbij is natuurlijk dat er een verband is tussen de actie van de vrijwilliger en de schade hiervan een duidelijk gevolg is.

Wanneer zal de organisatie niet tussenkomen:

  • Als de vrijwilliger al vaker dezelfde fout maakt, en hierover al is aangesproken.
  • De vrijwilliger een zware fout maakt.
  • De vrijwilliger met opzet een fout maakt of bedrog pleegt.

Voor meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/slim-vrijwilligen-geactualiseerd/

Subsidiering bij autonoom vrijwilligerswerk

We spreken van autonoom vrijwilligerswerk als een organisatie die haar doel uitsluitend of hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers nastreeft en die niet door de Vlaamse overheid erkend of gesubsidieerd is.

Deze organisaties kunnen ook subsidies ontvangen als ze aan enkele voorwaarden voldoen. De voorwaarden kan u vinden op onderstaande link.

Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/erkenning-en-subsidiering-van-het-autonoom-vrijwilligerswerk-in-de-zorgsector