Reistoelating voor minderjarigen

maak een afspraak

Inhoud

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Procedure

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken om de reistoelating op te halen.

Je kan de reistoelating niet online aanvragen aangezien de toelating fysiek ondertekend dient te worden door de toelating verlenende ouder en de handtekening gewettigd moet worden.