Rijbewijs

maak een afspraak

Inhoud

Je rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen

Kijk de vervaldatum van je rijbewijs goed na en laat het tijdig vernieuwen indien nodig.

Ben je nog in het bezit van een papieren rijbewijs? Deze blijven vooralsnog geldig op voorwaarde dat het rijbewijs nog in goede staat verkeert, het nog leesbaar is én de foto nog gelijkend is. Is dit niet het geval? Laat je rijbewijs dan zeker omwisselen naar een bankkaartmodel!

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

Maak een afspraak om je aanvraag voor een rijbewijs in te dienen. De dienst Burgerzaken brengt je op de hoogte van zodra je het rijbewijs kan ophalen. Meestal is dit binnen de 7 dagen.

Is je rijbewijs verloren of gestolen? Doe dan eerst aangifte bij de politie. Je krijgt hier een aanvraagformulier voor een nieuw rijbewijs mee.

Wat meebrengen

  • het aanvraagformulier van het examencentrum (tenzij het een vernieuwing of omwisseling betreft)
  • je identiteitskaart
  • je voorlopig rijbewijs (indien in je bezit)
  • je rijgeschiktheidsattest (bij vernieuwing medische schifting)

Kostprijs

Het rijbewijs kost 25 euro.

Uitzonderingen

Een verlenging van een rijbewijs omwille van een rijgeschiktheidsattest groep 1 is gratis.

Meer info

FOD Mobiliteit