route2school: veilig naar school

Lokaal bestuur Vosselaar wil leerlingen en hun ouders helpen om de veiligste fietsroutes van en naar school te kunnen gebruiken. Daarom doen we mee aan de actie Route2School.

Route2School heeft een bevraging gedaan bij leerlingen, ouders en leerkrachten van alle Vosselaarse scholen om de mobiliteitsknelpunten in Stadsregio Turnhout op te sommen. Zo werd er gevraagd naar hoe ze naar school komen, welke route ze nemen, hoe ze deze route ervaren, welke knelpunten er onderweg zijn en welke oplossing ze voorstellen om deze route verkeersveiliger te maken.

De resultaten en het plan van aanpak werden, in samenwerking met het lokaal bestuur verwerkt tot een digitale schoolroutekaart voor Vosselaar. 

Je kan deze schoolroutekaart onderaan terugvinden bij downloads.