Sint Sebastiaansgilde

Oudste vereniging van Vosselaar

In Vosselaar is de gilde van Sint-Sebastiaan met zekerheid de oudste vereniging. De eerste vermelding vinden we terug in het rekeningboek van 1528 van de kerk te Vosselaar. Dit wil niet zeggen dat de gilde toen werd opgericht. Waarschijnlijk bestond ze toen reeds geruime tijd, daar de plattelandsgilden, onder de vorm zoals we ze nu nog kennen, in de 15de en 16de eeuw ontstonden.  In het rekeningboek staat geschreven: "Noch soo hebben gheleendt tot Sinte Sebastiaensbroeck V reg, noch Aert Baeten gheleendt tot den Wimpel XV stuivers".

De gilde in Vosselaar

In Vosselaar is de Sint Sebastiaansgilde een vrijetijdsvereniging van schutters, die ondanks de gekoesterde tradities mee is geëvolueerd met de tijd. Wij zijn een dynamische vereniging die deelneemt aan diverse volkse activiteiten en van de overheid. Aldus is de gilde aangesloten bij de Cultuurraad en als sportvereniging bij de Sportraad.


Als gilde willen we een open vereniging zijn die staat voor :
  • een door een "eed" verbonden broeder- en zusterschap.
  • het behoud der tradities en gebruiken van de oude schuttersgilden.
  • het behouden en verwerven van een patrimonium eigen aan de gilde.
  • als gilde willen we "vendelen"-"roffelen"-"dansen" met de enige echte Vosselaarse dans "De Kadril van Vosselaar" in ere houden of herstellen.
  • als dynamische vereniging willen we binnen Vosselaar met onze verschillende activiteiten ook een bijdrage leveren tot een aangenaam en gezellig dorpsleven.
Wij hebben 71 leden waarvan 36 gildenbroeders en 35 gildenzusters