sneeuw- en ijzelbestrijding

Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel zorgen voor gladde straten.  Het lokaal bestuur probeert om het doorgaand verkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Aangezien het onmogelijk is om alle wegen binnen de gemeente te strooien, is er een strooiplan beschikbaar waarop de prioritaire gemeentewegen werden opgenomen, meer bepaald de wegen met een belangrijke verkeersfunctie. Ook de fietspaden, de omgeving van de scholen en enkele andere openbare gebouwen worden vrijgemaakt en gestrooid.

In woonwijken waar er beperkt verkeer is, wordt niet gestrooid. De bewoners moeten maximaal enkele honderden meters over niet-gestrooide wegen rijden alvorens ze een gestrooide weg bereiken. 

Het zout strooien wordt beperkt tot het uitgewerkte strooiplan omwille van de volgende redenen:

  • Om effect te hebben, moet er verkeer passeren. Het zout wordt verspreid over de rijstrook door de rijdende voertuigen, wegen met beperkt of geen verkeer blijven glad omdat het zout niet uit elkaar wordt gereden.
  • Strooizout is schadelijk voor het milieu en dieren en daarom trachten we het gebruik ervan te beperken.
  • In woonwijken wordt vaak gevraagd om niet te strooien zodat de kinderen in de sneeuw kunnen spelen.

De ijzel- en sneeuwbestrijding op gewestwegen wordt verzorgd door het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest). Bijkomend zal de gemeente bij sneeuwval de fietspaden langs gewestwegen nog eens extra vrij maken.

Verantwoordelijkheid van de burger

Als burger ben je verplicht om bij ijzel en sneeuw het voetpad voor je woning of eigendom te ruimen. Het is belangrijk dat iedereen; voetgangers, kinderwagens, rolstoelen, … een vrije en veilige doorgang heeft.

Sneeuw en ijs mag je op het voetpad langs de boordsteen scheppen. Als het voetpad te smal is, mag je de sneeuw over de rijweg verspreiden, zorg er dan wel voor dat de sneeuw niet ophoopt.