snoeihout

Huis-aan-huisinzameling van snoeihout:

  • Snoeihout is snoeiafval van hagen, struiken of bomen die u niet in een gft-zak of gft-container kunt stoppen en waarvan de diameter maximum 10 centimeter is.
  • Je dient snoeihout gebundeld mee te geven in hanteerbare pakken
  • takken mogen niet langer zijn dan 1,5 m  
  • niet toegelaten: riet, bamboe, siergras, haagscheersel, stronken, klimop, buxus
  • bruine dagen in de ophaalkalender 
  • telefonisch contact is niet nodig. Er wordt automatisch rondgereden.