sociaal pedagogische toelage

Lokaal bestuur Vosselaar kent jaarlijks een sociaal-pedagogische toelage toe aan de persoon die de verzorging en opvoeding op zich neemt van een kind met een invaliditeit van minstens 66 %. Het kind moet tussen 0 en 18 jaar oud zijn en gedomicilieerd in Vosselaar. 

Het bedrag wordt uitbetaald per inwonend andersvalide kind in december van dit jaar.

In het document onderteken je voor toestemming zodat we de gegevens van de kruispuntenbank kunnen nakijken, op die manier moet je ons geen attest van erkenning van handicap meer bezorgen.

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden.

Je mag dit ingevuld terug bezorgen:


Aanvragen gebeuren bij de sociale dienst, ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar.