Sport Vlaanderen

Eén van de opdrachten van Sport Vlaanderen is de promotie van de sport: zo veel mogelijk Vlamingen sensibiliseren om aan sport te doen, bij voorkeur op regelmatige basis. Om dit te realiseren organiseert Sport Vlaanderen sportpromotiecampagnes en sensibiliseringsacties op Vlaams niveau.

www.sportvlaanderen.be

G_SPORT in Antwerpen

Ook G-sporters beleven meer!

Sport Vlaanderen engageert zich om zo veel mogelijk mensen aan te zetten tot sporten en bewegen. In elke provincie is er voor G-sport een deskundige van Sport Vlaanderen aangesteld, namelijk de G-sportconsulent. Deze persoon kent het G-sportlandschap van de provincie en kan je bijstaan in de zoektocht naar een G-sportaanbod.

Wil je graag zelf op zoek naar een sportclub die een G-sportaanbod heeft? Dan kan deze brochure jou hiermee helpen. Hier kan je opzoeken waar je in jouw buurt een (G-)sport kan uitoefenen. Om een aanbod op maat te kunnen vinden, maken we een onderscheid tussen verschillende doelgroepen en duiden we aan op welke manier G-sport zich situeert in de club.

Ondersteuning voor sportlessenreeksen

Sinds jaar en dag kunnen beginnende sportclubs en gemeentelijke sportdiensten een gratis sportlessenreeks aanvragen bij de provinciale Sport Vlaanderen-promotiediensten. Onder het motto ‘Sport en beweging is er voor iedereen’ worden meer sportmogelijkheden gecreëerd en innovatieve sportprojecten opgezet.

Sporten op het werk

Sport Vlaanderen zet sterk in op bewegen op het werk. De eerste stappen zijn vaak de moeilijkste en daarom helpt Sport Vlaanderen bedrijven graag op weg: ze bieden steun bij de zoektocht naar boeiende en sportieve lessenreeksen op of rond het bedrijventerrein.

Sport Vlaanderen Uitleendienst

Sport Vlaanderen beschikt ook over een uitleendienst waar elke organisatie (scholen, bedrijven, verenigingen...) gratis sportmateriaal kan ontlenen voor een beperkte periode. 

Sportkampen Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen organiseert jaarlijks in 11 Bloso-centra meer dan 1000 sportkampen voor kinderen vanaf 8 jaar. De sportkampen hebben plaats tijdens elke schoolvakantieperiode in internaat (incl. overnachting en vier maaltijden per dag). Ze starten telkens op maandagmorgen en eindigen op vrijdagnamiddag. Voor heel wat sportkampen bestaat ook een externaat formule (incl. middagmaal en vieruurtje).