sportraad

De sportraad is het adviesorgaan binnen de gemeente waarin alle verenigingen, personen of organisaties, die actief zijn op vlak van sport, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het sportgebeuren.

De sportraad geeft advies over verschillende sportthema's binnen de gemeente. Zij doen dit op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad. De sportraad fungeert ook als communicatiekanaal tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur.

Jaarlijks organiseert de sportraad in samenwerking met de sportdienst het sportgala, activiteiten i.s.m de Vosselaarse basisscholen en sportactiviteiten tijdens schoolvakanties, ... . 

De sportraad bestaat uit een raad van bestuur die (bijna) maandelijks samenkomt. Een keer per jaar wordt ook een algemene vergadering georganiseerd waarop alle sportverenigingen worden uitgenodigd. 

Lees hier de verslagen van de sportraad

Samenstelling