Subsidies voor het gebruik van herbruikbare drankrecipiënten

Sinds 1 januari 2020 is het serveren van drank in bekers voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Vanaf 1 januari 2022 geldt deze uitzondering slechts indien een eventsector een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. 
De organisatoren worden daarom geadviseerd om te werken met herbruikbare drankrecipiëten. 

Om de Vosselaarse verenigingen hierin te ondersteunen voorziet Lokaal bestuur Vosselaar een subsidie voor het huren van herbruikbare drankrecipiënten.

Je vindt de voorwaarden voor deze subsidies in het reglement bij downloads. 

Je kan de subsidie aanvragen via het e-loket.