toelage Diftar

Inwoners van Vosselaar die omwille van bepaalde redenen meer afval hebben  kunnen jaarlijks een premie krijgen van het gemeentebestuur. 

Toelage Diftar omwille van medische redenen

Inwoners van Vosselaar die omwille van medische redenen meer afval hebben (door incontinentie, stomagebruik, nierdialyse) kunnen jaarlijks een premie krijgen van het gemeentebestuur. 

Onderaan deze pagina vind je een formulier, dat je moet laten invullen door je huisarts.  Bezorg dit formulier ten laatste op 31 maart van het huidige jaar aan dienst financiën van de gemeente Vosselaar.  Je mag dit formulier in de zwarte brievenbus stoppen of afgeven aan het onthaal. 

Gemeentelijke toelage DIFTAR aan:

Er wordt een gemeentelijke toelage voorzien in de vorm van:

1. het maximaal drie maal toekennen van een premie van 16 euro per jaar aan ieder gezin
ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage
wordt toegekend
2. het jaarlijks toekennen van een premie van 16 euro aan door Kind & Gezin erkende
onthaalouders ingeschreven in de gemeente en na voorlegging van een attest van Kind &
Gezin
3. het jaarlijks toekennen van premie van 1 euro per kind aan scholen gelegen in de gemeente
en die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem
4. het jaarlijks toekennen van een premie van 29 euro aan verenigingen zonder tapvergunning
gelegen in de gemeente en die een eigen lokaal hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn
in het DIFTAR-systeem
5. het jaarlijks toekennen van een premie van 27 euro aan verenigingen die een eenmalig
evenement organiseren, op voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke
raden 

Meer informatie vind je in het toelagereglement Diftar onderaan bij downloads.