Uittreksel uit het bevolkingsregister

online aanvragen

maak een afspraak

Inhoud

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het uittreksel aanvragen:

 • jezelf (enkel voor je eigen gezin)
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het uittreksel online aanvragen:

 • via het e-loket (uittreksel meteen beschikbaar)
 • via mail

Indien dit voor jou niet mogelijk is, kan je een afspraak maken om het document fysiek af te halen aan het loket.

Wat meebrengen

Als je het uittreksel zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart.

Als je het uittreksel voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.