Davidsfonds

Het Davidsfonds tracht met 11.000 activiteiten jaarlijks het elitaire etiket dat op cultuur kleeft weg te halen.

De vereniging heeft daarbij bijzondere aandacht voor drie werkterreinen: Taal en lezen, Geschiedenis, Kunst.
Cultuur naar alle mensen brengen en alle mensen naar cultuur: dat is het uitgangspunt. Het Davidsfonds is ideologisch verdraagzaam, is niet-gebonden maar verloochent zijn Vlaamse en christelijke wortels niet.